Tư vấn- Hỗ trợ Xin CCHN XD : Giam sát TCCTXD, Hành nghề hoạt động KSXD. Hành nghề Kiến trúc sư (1, 2,3 lĩnh vực), Hành nghề Kỹ sư Định giá Hạnh 1 – Hạng 2.
1/ Trái ngành :
– Giam sát thi công công trình XD
– Hành nghề hoạt động Kỹ sư XD
2/ Xin nhanh trong vòng 1 tuần, 3 tuần và 30 ngày làm việc của sở XD.
Hỗ trợ cấp chứng chỉ nghề lái máy xúc, máy ủi, máy lu, xe nâng, cẩu trục. Chứng chỉ ATLĐ theo TT 27.
Qúy anh chị có nhu cầu cần xin CCHN XD thì liên hệ!
ĐT: 0976762811
Mail: [email protected]


[ad_2]