Thế này mak có thánh nào troll . đem viên gạch của em đi nơi khác thì xác đinh luôn.


[ad_2]