thằng bạn Gioi Tran nó hỏi mình mình trả lời cho nó như vậy có đúng ko mn….
‘”sao ko tính móng băng có sườn mà ta lại tính móng băng có sườn vậy”
nó một bộ phận kết cấu bên dưới của công trình, nó liên kết với kết cấu chịu lực bên trên (cột,dầm,sàn…v…vv…) nó có nhiệm vụ tiếp thu tải trọng từ công trình và truyền tải trọng đó phân tán xuống nền…phải tính thêm sườn vì nó Có tác dụng làm giảm độ lún lệch giữa các móng trong công trình và độ lệch tâm móng vì vậy phải tính toán nó ví nó là 1 kết cấu khung chịu lực…..
[ad_2]