Share key G8 enterprise 2016 (Full Dự toán, Quyết toán, TT06/2016)
pass: 123456789
** Hướng dẫn lấy ID nhận key. Các bạn tải về và cài đầy đủ theo thứ tự các bước trong file tải về như sau:
– B1: cài file caidat
– B2: cài file capnhat
– B3: Get ID đúng theo win 32 hay 64
– B4: Khơi động G8, copy mã HardWare ID gửi tin nhăn cho mình để lấy key

MediaFire is a simple to use free service that lets you put all your photos, documents, music, and video in a single place so you can access them anywhere and share them everywhere.
[ad_2]