Sát nhà mình đang xây nhà trọ cấp 4, làm cái đà cửa 10×20, đi 2 thanh thép 10, đổ bt xong 1 tuần gỡ cây chống, mà nó vẫn ko sao???


[ad_2]