Nhận thấy ốc bươu đen được thị trường việt nam ưa chuộng lại rất dễ nuôi, năm 2020 anh Phạm Quốc Tỉnh tập trung cải tạo mặt nước, ao và hồ, quyết định xây dựng mô hình nuôi ốc bươu đen, bước đầu đã mang lại nguồn thu nhập ổn định. Hiện tại Anh Phạm Quốc Tỉnh hiện có 5 vèo ốc nuôi dưới tán bèo mặt nước. Theo anh Phạm Quốc Tỉnh.  mô hình nuôi ốc bươu đen đòi hỏi người nuôi phải siêng năng, cần cù và cho ăn đúng giờ việc ốc mới ăn no chống lớn.

Ngoài bán ốc thương phẩm, anh Phạm Quốc Tỉnh còn nhân giống cho ốc đẻ để bán ốc giống cho các hộ nuôi. Hiện tại ốc giống có giá từ 15.000 – 16.000 đồng/kg, còn ốc ăn thịt có giá trung bình 40.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, anh thu nhập một tháng bình quân 5-9 triệu đồng.

Để nuôi ốc bươu đen trong vèo phát triển tốt, người nuôi cần lót lớp bùn dầy, làm bờ bao xung quanh để chắn gió lùa, trồng cỏ kín xung quanh, thả bèo hoặc lục bình trên mặt nước.

Đến giai đoạn sinh sản, ốc bươu đen chọn các điểm nhiều bèo, lục bình đẻ trứng, thời gian sinh sản nhiều từ tháng 6 đến tháng 11, thời gian sinh trưởng của ốc từ trứng đến trưởng thành là khoảng 2 tháng.

Mô hình này bước đầu phát huy hiệu quả kinh tế, sắp tới, anh  Phạm Quốc Tỉnh sẽ giới thiệu triển khai đến các người dân hoặc các hộ thực hiện mô hình, góp phần giải nâng cao thu nhập cho bà con nông dân.