Cũng hay

Những sai lầm thường gặp trong quá trình làm dự toán xây dựng

Dự toán xây dựng nói chung hay một công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi. căn cứ vào một dự án người lập dự toán sẽ căn cứ vào thiết kế kỹ thuật để bóc tách xem dự án đó tiêu tốn bao nhiêu vật liệu, nhân công, máy thi công.
[ad_2]