Nếu các bác đồng ý với các ý kiến chửi thề là không sai? Thì mình không nói nữa bó tay
[ad_2]