Mọi người cho hỏi trong trường hợp này mình thống kê thép thế nào? đối với thanh số 47 ah


[ad_2]