mọi người cho e hỏi
chi phí lãi vay ngân hàng của e thuôc vào chi phí không hợp lý ( mà e trả lại hàng tháng qua ngân hang)
bác nào chỉ e cách loại chi phí đó trên báo cáo tài chính với ạ
e cảm ơn
[ad_2]