mở file cad lên nó bị lỗi gì đây mọi người, giúp mình với !


[ad_2]