Mấy pro cho em hỏi? Cao độ tuyệt đối của mặt đất cạnh cọc là cao độ mặt đất tự nhiên hay cao độ mặt trên của cọc khi dừng ép ạ? Vd công trình em đang làm cao độ mặt đất tự nhiên -1,1, cao độ mặt trên cọc trong thiết kế -1,7 vậy cao độ mặt đất cạnh cọc lấy -1,1 hay -1,7 ạ. Em cảm ơn
[ad_2]