Mấy anh chị cho ý kiến nhé. be tông móng đổ mấy ngày thì đổ tiếp bê tông dầm hoặc trụ được .cái này theo tiêu chuẩn hoặc quii định nào? Cảm ơn trước nhé
[ad_2]