”Lắp dựng dàn giáo thép thi công, giàn giáo ngoài, chiều cao <=16 m'' cái này là do kết cấu làm hay đội nào làm hả các bác ! [ad_2]