Khoá học kế toán xây dựng công trình lớn nhỏ theo thông tư mới, học trên sổ sách chứng từ hoá đơn đỏ của công ty, thực hành trên phần mềm máy tính

GIẢNG VIÊN:

Khóa học kế toán xây dựng do giảng viên là Kế toán trưởng các doanh nghiệp lớn tại TP HCM đứng lớp, là những người thầy xuất sắc trên cả hai phương diện lý thuyết và thực tiễn, khả năng sư phạm cao và tận tâm đối với học viên.

I. MỤC TIÊU
– Khóa học kế toán xây dựng giúp học viên nắm bắt kiến thức về hoạt động xây lắp, xây dựng (Hợp đồng xây lắp, xây dựng các bên, đấu thầu, bảo lãnh quyết toán công trình… trong hoạt động xây lắp và kế toán về hoạt động xây lắp, xây dựng và kế toán về mọi hoạt động tại một doanh nghiệp xây dựng, xây lắp tự thi công và giao thầu phụ…)
– Hướng dẫn quy trình làm kế toán xây dựng trên chứng từ thực tế giúp người học hiểu và có kỹ năng tốt từ chi tiết đến tổng hợp về tổ chức công tác kế toán trong Doanh nghiệp xây lắp, xây dựng công trình một cách hiệu quả nhất (tổ chức công tác kế toán, chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, tài khoản kế toán, hạch toán kế toán, lập BCTC, quyết toán thuế GTGT, thuế TNCN thuế TNDN, … trong doanh nghiệp xây dựng, xây lắp một cách thuần thục).
– Hướng dẫn mối quan hệ giữa kế toán và hoạt động xây dựng, lắp đặt máy móc, thiết bị, biết sử dụng những thông tin kế toán về hoạt động xây lắp để phục vụ cho công tác quản lý, điều hành một doanh nghiệp xây lắp, xây dựng có hiệu quả nhất.

Những điểm khác nhau giữa kế toán doanh nghiệp xây dựng và kế toán doanh nghiệp khác:

 1. Sản phẩm ngành xây dựng là sản phẩm không giống các sản phẩm khác bởi qui mô, thiết kế, thẩm mỹ,…
 2. Thời gian xây dựng kéo dài, công trình có thể có nhiều hạng mục nhỏ (một công trình có thể kéo dài 2-3 năm, phải xuất hóa đơn công trình theo đợt 1, đợi 2,..).
 3. Định mức theo định mức chung do nhà nước ban hành
 4. Vật liệu quyết toán theo giá thông báo của nhà nước tại địa phương theo thời điểm.
 5. Nhiều công trình liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng
 6. Bảo hành công trình cụ thể theo qui định.

Vì vậy một kế toán doanh nghiệp xây dựng CẦN PHẢI:

 • Phải tập hợp chi phí cho từng hạng mục, từng công trình.
 • Phải theo dõi qua nhiều kỳ kế toán.
 • Khi công trình hoàn thành, kế toán cũng phải tính giá thành cho từng công trình cụ thể.
 • Vật tư xuất dùng phải phù hợp với định mức dự toán.
 • Phân bổ chi phí cho các công trình phải tương ứng với thời gian và giá trị công trình.
 • Trích dự phòng bảo hành công trình vào giá thành và hạch toán chi phí bảo hành nếu có.

Phải cập nhật các văn bản của nhà nước liên quan đến giá đất đền bù.
A. ĐỐI TƯỢNG

 1. Là kế toán mới chỉ biết hạch toán chưa biết tổng hợp lên báo cáo tài chính
 2. Là kế toán muốn có kinh nghiệm để làm cách dịch vụ kế toán ngoài giờ.
 3. Những sinh viên mới ra trường muốn tìm việc làm tại công ty xây dựng, học để làm quen trước để khi vào làm sẽ tránh được lúng túng và nắm bắt công việc.
 4. Là kế toán muốn nhận thêm dịch vụ ngoài giờ
 5. Là quản lý doanh nghiệp cho bộ phận trực tiếp sản xuấtLà kế toán đang làm trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ muốn chuyển sang làm kế toán công ty xây dựng.
 6. Học viên muốn làm kế toán thuế tổng hợp cho công ty gia đình.
 7. Là chủ doanh nghiệp muốn học để quản lý tốt bộ phận kế toán tại đơn vị.
 8. Sinh viên học các chuyên ngành khác như Công nghệ thông tin, Ngoại ngữ, Du lịch, Quản trị… nay muốn chuyển sang làm Nghề Kế toán tại công ty xây dựng.
 9. Sinh viên du học về nước cần có kiến thức kế toán để làm việc cho các công ty ây dựng công trình tại Việt Nam.

B. NỘI DUNG ĐÀO TẠO KHÓA 

Hướng dẫn thực tế các nghiệp vụ tại công ty xây dựng

Đối tượng tính giá thành:

 • Theo công trình: Giá thành chỉ phát sinh 1 lần, không lặp lại.
 • Giá thành chi tiết: Một công trình thường chia thành nghiều hạng mục, gói thầu, công trình con. Việc tính giá thành có thể được tính theo giá thành chi tiết và tổng hợp lên giá thành công trình mẹ.

Thời gian theo dõi

 • Thường kéo dài lâu, kéo dài liên năm

Tập hợp chi phí:

 • Tập hợp chi phí theo công trình

Các yếu tố chi phí:

 • Nguyên vật liệu, Chi phí nhân công, chi phí chung, chi phí máy thi công, chi phí nhà thầu phụ, chi phí thuê ngoài

Nguyên vật liệu:

 • Thường được nhập mua và xuất thẳng cho công trình (thường ít qua kho). Nguyên vật liệu cũng có thể được điều chuyển giữa các công trình

Các chi phí NC, Máy thi công, thầu phụ, chi phí chung, chi phí thuê ngoài:

 • Tùy theo công việc cụ thể phát sinh thì các chi phí này có thể chỉ đích danh theo công trình hoặc phân bổ cho các công trình. Việc phân bổ thường dựa theo yếu tố chi phí NVL

hình ảnh: Học viên khóa học kế toán xây dựng

Chi phí dở dang:

 • Tập hợp ở TK 154 và kết chuyển sang 632

Lãi vay ngân hàng:

 • Các công ty xây dựng hầu hết sẽ phát sinh các khoản vay ngân hàng để phục vụ thi công. Các khoản vay này sẽ cấp cho các tổ đội thi công dưới dạng tạm ứng công trình. Một số đơn vị cần theo dõi khoản lãi vay này theo tổ đội thi công

Bảng dự toán công trình:

 • Khi thầu thi công công trình thì sẽ phát sinh bảng dự toán cho công trình và thường phải lập báo cáo so sánh giữa giá thành dự toán và chi phí thực tế

Xác định lỗ lãi:

  • Phân bổ chi phí Bán hàng và Chi phí quản lý doanh nghiệp theo công trình để xác định kết quả kinh doanh theo công trình

Cụ thể một số tình huống đặc thù của công ty kế toán xây dựng:

Giá thành:

– Tính giá thành định mức ngành xây dựng

– Mỗi chứng từ hoặc một nhóm chứng từ phải kèm theo để làm căn cứ lên sổ sách kê toánTập hợp chi phí để tính giá thành công trình 154 là : 621,622,623,627

– Với công ty lớn có ban có bệ họ có thể tập hợp và theo dõi riêng chi phí : vật tư + nhân công + SXC cho từng công trình hạng mục và sau khi kết thúc mỗi công trình là họ tập hợp hết : bản vẻ, hợp đồng, thanh lý, biên bản nghiệm thu công trình , xác nhận khối lượng… vào một thùng các tông lớn và qua đó họ tính và theo dõi giá thành công trình được một cách bám sát thực tế nhất có thể

Lương, thưởng:

Để là chi phí hợp lý được trừ và xuất toán khi tính thuế TNDN bạn phải có đầy đủ các thủ tục sau

 • Hợp đồng lao động
 • Bảng chấm công hàng tháng
 • Bảng lương đi kèm bảng chấm công tháng đó
 • Phiếu chi thanh toán lương, hoặc chứng từ ngân hàng nếu doanh nghiệp thanh toán bằng tiền gửi
 • Tất cả có ký tá đầy đủ

→ Thiếu 1 trong các cái trên, cơ quan thuế sẽ loại trừ ra vì cho rằng bạn đang đưa chi phí khống vào, và bị xuất toán khi quyết toán thuế TNDN

+Phiếu chi tiền lương + bảng lương + bảng chấm công + tạm ứng, thưởng, tăng ca thêm giờ nếu có ….=> gói lại môt cục

Hóa đơn đầu ra:

 • Hóa đơn bán ra < 20 triệu mà thu băng tiền mặt: phải kẹp theo Phiếu thu + đồng thời kẹp thêm phiếu xuất kho or biên bản giao hàng ( thương mại) hoặc kẹp biên bản nghiệm thu ( xây dựng) + biên bản xác nhận khối lượng+ bảng quyết toán khối lượng nếu có, kẹp theo hợp đồng và thanh lý nếu có.
 • Hóa đơn bán ra > 20 triệu: phải kẹp theo phiếu kế toán (hay phiếu hoạch toán) + đồng thời kẹp thêm phiếu xuất kho or biên bản giao hàng ( thương mại) hoặc kẹp biên bản nghiệm thu ( xây dựng) + biên bản xác nhận khối lượng+ bảng quyết toán khối lượng nếu có, kẹp theo hợp đồng và thanh lý nếu có.=> sau này nhận được tiền kẹp thêm : – Khi khách hàng chuyển vào TK của cty : Giấy báo có

Hóa đơn đầu vào:

 • Hóa đơn mua vào (đầu vào) < 20 triệu nếu thanh toán bằng tiền mặt : phải kẹp với phiếu chi + phiếu nhập kho hoặc biên bản giao hàng + Giấy đề nghị thanh toán kèm theo hợp đồng , thanh lý nếu có.
 • Hóa đơn mua vào (đầu vào) >20 triệu: phải kẹp với phiếu kế toán (hay phiếu hoạch toán) + phiếu nhập kho hoặc biên bản giao hàng
 • Giấy đề nghị chuyển khoản kèm theo hợp đồng , thanh lý nếu có. .=> sau này chuyển tiền kẹp thêm : – Khi chuyển tiền trả khách hàng: Giấy báo Nợ + Khi chuyển khoản đi : Ủy nhiệm chi
 • Tạm ứng:
  • Dự toán chi đã được Kế toán trưởng – BGH ký duyệt
  • Giấy đề nghị tạm ứng.
  • Phiếu chi tiền
 • Hoàn ứng:
  • Bảng thanh toán tạm ứng (Kèm theo chứng từ gốc) Bạn thu hóa đơn (nếu ứng tiền mua hàn, tiền phòng,…công tác,…) chứng từ có liên quan đến việc chi số tiền ứng trên => Số tiền còn thừa thì hoàn ứng, nếu thiếu tiền thì chi thêm.

Cụ thể chi tiết:

Học lý thuyết thực tế về các hoạt động liên quan đến kế toán xây lắp, xây dựng

– Học lý thuyết thực tế về kế toán doanh nghiệp xây lắp, xây dựng (kế toán nhập xuất nguyên vật liệu, kế toán tiền lương, khấu hao TSCĐ, tính định mức chi phí sản xuất, bảng phân bổ chi phí sản xuất, bảng tính giá thành chi tiết cho từng công trình xây lắp, xây dựng hoàn thành, xác định kết quả kinh doanh,… trong một doanh nghiệp xây lắp, xây dựng).

– Tổ chức tốt công tác chứng từ, tài khoản, sổ sách và hình thức kế toán phù hợp trong doanh nghiệp xây lắp, xây dựng.

– Làm kế toán xây lắp chi tiết đến tổng hợp (hạch toán nghiệp vụ liên quan đến các sổ chi tiết, sổ cái, các báo cáo tổng hợp, cách lập báo cáo tài chính và quyết toán Thuế GTGT & thuế TNDN cuối năm, … tại doanh nghiệp xây dựng, xây lắp một cách hiệu quả nhất.

Học thực hành kế toán thuế xây lắp, xây dựng:

Giai đoạn xin giấy phép kinh doanh cho công ty xây dựng: (cơ bản)

b.Giai đoạn tiền hoạt động của doanh nghiệp xây lắp: (cơ bản)

c.Giai đoạn hoạt động của công ty xây lắp, xây dựng công trình:

c1) Học về hoá đơn, chứng từ trên bộ chứng từ kế toán xây dựng thực tế: 

   • Cách viết, lập hoá đơn chứng từ;
   • Cách Sử dụng hoá đơn chứng từ;
   • Báo cáo tình hình sử dụng và thanh quyết toán hoá đơn…

c2) Học thực hành cập nhật hóa đơn chứng từ vào sổ sách kế toán:

Có 4 Hình thức ghi sổ kế toán xây dựng, xây lắp: (Chứng từ ghi sổ, Nhật ký chung, Nhật ký sổ cái, Nhật ký chứng từ).

Học ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung gồm: 

Học mở sổ tổng hợp: Sổ kế toán Nhật Ký Chung, Sổ Cái 

Học thực hành lên sổ kế toán chi tiết bao gồm: 

+ Sổ quỹ tiền mặt: chỉ theo dõi sự biến động của tiền mặt là VNĐ

+ Sổ theo dõi tiền mặt, tiền gửi là ngoại tệ

+ Sổ tiền gửi: chỉ theo dõi sự biến động của TG là VNĐ

+ Theo dõi thuế GTGT, theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước về thuế GTGT: Còn phải nộp thuế khi thuế đầu ra lớn hơn đầu vào? Nộp thừa hay còn được khấu trừ khi thuế đầu ra nhò hơn đầu vào? …

+ Sổ chi tiết vật tư CCDC, sản phẩm HH theo dõi sự biến động chi tiết cho từng loại vật liệu CCDC, sản phẩm vật liệu hàng hóa.

+ Sổ TSCĐ: theo dõi biến động tài sản hiện có của Doanh nghiệp xây dựng

+ Sổ chi tiết thanh toán: theo dõi công nợ phải thu 131, phải trả 331.

+ Sổ lương DN: theo dõi thông tin sơ bộ của công nhân viên theo từng bộ phận.

+ Sổ nhật ký bán hàng

+ Sổ nhật ký mua hàng

+ Sổ chi tiết tiền vay

c3) Công việc cần làm của kế toán xây dựng, xây lắp công trình: 

Thực hành làm kế toán xây dựng cuối tháng

+ Lương và trả lương cho các bộ phận

+ Phân bổ chi phí ngắn hạn dài hạn

+ Tính Trích khấu hao TSCĐ

+ Lập báo cáo thuế tháng (Phần mềm HTKK thuế)

+ Có thể lập báo cáo cung cấp cho nhà quản trị (theo yêu cầu)

Thực hành làm kế toán xây dựng cuối quý

+ Lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý (thực hành trên Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế, HTKK mới nhất)

+ Lập tờ khai thuế TNCN quý …

Công việc kế toán xây dựng cần làm cuối năm: LẬP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN THUẾ bao gồm:

+ Lập Bảng Cân Đối Kế Toán

+ Lên Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh

+ Lên Bảng Cân Đối Số Phát Sinh

+ Quyết toán Thuế TNDN

+ Quyết toán Thuế TNCN

+ Tình hình thực hiện nghĩa vụ ngân sách

+ Thuyết Minh Báo cáo tài chính

+ Báo cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ (Trực tiếp, gián tiếp) …

MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP:

Phòng học rộng rãi, thoáng mát, máy tính cho mỗi học viên, Wifi free, giáo trình miễn phí. Đảm bảo tiêu chí học tập và làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp.
lien he