hiện tại e đang học môn thi công đặc biệt mà thầy bắt lập biện pháp thi công vậy các anh ai có biện pháp thi công nhà có 2 tầng hầm bằng công nghệ topdoaw không? có thể cho e qua gmail [email protected],. e xin cảm ơn ạ…
[ad_2]