Hiện nay e có đội thi công 30 người.chuyện làm khoáng. La tách.ae ở cần thơ có việc giúp đỡ e vs.
[ad_2]