Hào quang xuất hiện ở chùa Vạn Đức!

https://www.youtube.com/watch?v=sacKUXwwqn4
[ad_2]