Gần cuối năm nhiều việc ,còn mình ngược lại công việc hết. Chủ đầu tư cụt vốn. Giờ đang tìm nhà thầu mới hay nhận thi công. Mọi người ai đang tìm nhà công thi hay cho nhận lại công trình, giới thiệu giúp mình !thanks mọi người trước ạ.
[ad_2]