Em thi công căn nhà phố 2 tấm rưỡi. Khi đổ xong sàn tầng 2 tầm 4 5 ngày sau sàn khá là rung khi có tác động từ công nhân thi công. Phần ban công đưa ra là 0.9m và bước cột 4m5, rộng 4m. Cột 200×200. Bình thường dẵm mạnh trên sàn là sàn rung qua lại trong khi vẫn còn coffa. Liệu có cách nào khắc phục[ad_2]