Em mới ra trường nghành xây dựng công trình giao thông. Anh (chị ) cho em hỏi
Nên làm ở phòng kỹ thuật của chủ đầu tư BOT hay theo học việc ở công ty tư vấn giám sát Tedi north
[ad_2]