Em đang thiết kế móng cọc, nhưng tới đoạn thiết kế giằng móng thì bó tay. bác nào có tài liệu tính toán hay bài giải bằng sap2000 hay etabs thì chia sẽ cho em với, xin cảm ơn
[ad_2]