Có đội thầu nào có thể thi công tại Vĩnh Long thì liên hệ cho mình.
SĐT: 0128.527.3891
Thi công dự án resort nghỉ dưỡng. Các hạng mục bao gồm: xây dựng nhà cấp 4 (bungalow), tường rào, đường đi nội bộ,..
Công ty trụ sở tại Biên Hòa-Đồng Nai.
[ad_2]