Có bác nào nhận khối lượng xây k? E khoán cho 500k/ 1m3 xây, thanh toán khối lượng 15 ngày/ lần có chỗ ở cho ae công nhân
[ad_2]