Có anh em nào từng làm Kajima Overseas Asia cho mình hỏi công ty này như thế nào? Chuyên làm công trình gì ko vậy?
[ad_2]