Cho em hỏi sin2x=7 thì x = bao nhiu vậy? E dở toán.
[ad_2]