Cần lắm sự giúp đỡ, em có bảng Tổng Hợp Dự Toán Xây Dựng, bảng chênh lệch vật tư, bảng tổng hợp kinh phí, có làm được bảng Đơn Giá Dự Thầu không ạ, công ty em không thuê công ty tư vấn làm các loại này mà em là dân kế toán. chẳng biết làm thế nào
[ad_2]