các bạn cho mình hỏi CÔNG TY CP XÂY DỰNG BÔNG SEN VÀNG tuyển nhiều thế? mình thiếu thông tin bên đó. có ai biết giới thiệu mình biết thêm nhé. tại tuần sau phỏng vấn rùi.
[ad_2]