Các bậc tiền bối cho e hỏi. E mới ra trường được hơn 1 năm. Giờ đang cần cái chứng chỉ giám sát. Các ace có cách nào không chỉ e với?
[ad_2]