các anh ơi cho em hỏi? e sắp làm đồ án tốt nghiệp rồi! em nên chọn phần tính kết cấu phần nâng cao có tính đến tải trọng động đất và tính gió! hay là chọn phần cơ bản ạ?
[ad_2]