Các anh em trong hội cho mình hỏi ngu xíu , bảng vẽ điện ghi nhu zay nà : 2x11mm2, mà bên thống kê để là dây 11mm2, dây mình thi công sao? co phai đi 2 day 11mm2 không hay là đi 1 dây 11mm2 mà 2 ruột
[ad_2]