cả nhà cho e hỏi tý..
ac nào có tài liệu liên quan đến tính bền của đất đá ko ak
các chỉ tiêu ch tính bền của đất đá và các chỉ tiêu này thay đổi nhu thế nào trong đất cát,cát pha,sét pha và sét
có link video thì cho e xin.e cảm ơn đã đọc bài ak
[ad_2]