Bác nào có thể sơ hoạ bố trí phòng nhà cấp 4, rộng 5m, dài 20m. Yêu cầu riêng phần sân 5m, thì còn phần nhà là 15m. Em cảm ơn,
[ad_2]