Anh/em trong gruop có file thuyết minh tính toán nào về nhà tiền chế không cho mình xin vói.Cảm ỏn anh em nhiều nhiều!
Mail mình : [email protected]
[ad_2]