Anh em nào biết chỗ nào bán simon coat 5s này chỉ em với. Ở thủ đức hoặc q9 thì càng tốt!!!


[ad_2]