Anh em có bản vẽ nhà phố nào mà kết hợp cột thép với dầm thép hok ạ?? Cho em nó xin tham khảo với?? Kiểu liên hợp ý…
Đa tạ các cao nhân trước nha..
[ad_2]