ae kĩ sư cho mình hỏi mình thi công cừ larsen 18m cần đào sâu 7m,rộng 7m5 lắp hệ shoring chiều rộng chỉ còn 5m tầng đất sét yếu. Cho mình hỏi có biện pháp nào thi công được không?
[ad_2]