– Ae diễn đàn cho mình hỏi xây tường đặt thép ntn để làm gì ạ…
[ad_2]