chẳng nhẽ công nhân lại thất nghiệp vậy
https://www.facebook.com/kithuatdieukhienvatudonghoa/videos/1676317619326420/[fb_vid id=”1676317619326420″]Giờ mới biết là có cả robot xây tường! Amazing :O
[ad_2]