• NHẬN ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
• CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
– LỆ PHÍ : 500.000/GIẤY (Lệ phí sẽ ưu tiên với lớp có số lượng học viên lớn)
– LÀM QUYẾT ĐỊNH CẤP GIẤY HUẨN LUYỆN PCCC
• NHẬN ĐÀO TẠO VÀ CẤP “CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ BẢO VỆ”
– LỆ PHÍ : 1.500.000/GIẤY (LỆ PHÍ SẼ ƯU TIÊN VỚI LỚP CÓ SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN LỚN)
• KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY, THẨM DUYỆT CÔNG TRÌNH PCCC.
• CUNG CẤP THIẾT BỊ PCCC, TƯ VẤN THI CÔNG LẮP ĐẶT PCCC (http://www.ttpccchanoi.com.vn)
* TỔ CHỨC ĐÀO TẠO CÁC LỚP NGHIỆP VỤ XD VÀ CẤP CHỨNG CHỈ XÂY DỰNG UY TÍN TRÊN TOÀN QUỐC
– Chứng Chỉ Đấu Thầu: 700.000
– Chứng Chỉ Quản Lý Dự Án: 1.200.000
– Chứng Chỉ Chỉ huy trưởng: 1.000.000
– Tập huấn luật xây dựng: 700.000
– Giám sát thi công: 1.600.000
– Chứng Chỉ Tư Vấn Giám Sát 1 lĩnh vực – 3 lĩnh vực
– Chứng Chỉ Định Giá: 1.400.000
– Bồi dưỡng nghiệp vụ đầu thấu nâng cao: 1.200.000
– Bồi dưỡng nghiệp vụ đầu thấu qua mạng: 1.200.000
– Chứng chỉ Sơ cấp Nghề, nâng bậc thợ: 1.000.000
– Chứng chỉ An Toàn Lao Động: 700.000
* TƯ VẤN NHẬN HỒ SƠ & XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG DO SỞ XÂY DỰNG CẤP:
– Chứng chỉ hành nghề Tư Vấn Giám Sát, Định Giá, Hoạt Động Xây Dựng, Kiến Trúc Sư, Thiết Kế…v…v..v
————————————————–
Liên hệ: Liên 0987 990 697 hoặc 0995 866 310
Email: [email protected]
[ad_2]