Xin chào mọi người: hiện tại mình đang lam Cty xd tại viền chăn Lào Cty mình co trạm be tông đang cần người vận hành ai co người quen hoặc biết chỉ giúp mình voi nhé! Xin cảm ơn mọi người ![ad_2]