VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO THỊ ĐỊNH 15/2013/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH 46/2015/NĐ-CP
– Theo điều 56. Xử lý chuyển tiếp của nghị định 46 có nêu: Công trình xây dựng khởi công trước NĐ 46 có hiệu lực thì việc kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng tiếp tục theo quy định của NĐ15.
– Một công trình A chia làm hai gói thầu:
+ Gói thầu 1: thi công phần cọc khoan nhồi, khởi công trước ngày NĐ46 có hiệu lực.
+ Gói thầu số 2: thi công phần hầm + thân, thi công sau khi NĐ 46 có hiệu lực.
– Như vậy công tác quản lý chất lượng của công trình A sẽ theo NĐ15, hay tách ra: gói thầu số 1 theo NĐ15, gói thầu số 2 theo NĐ46?
Các bạn thảo luận cho ý kiến. Trân trọng cảm ơn!
[ad_2]