Trời mưa chó chạy vào nhà
Ba thằng kỹ thuật lao ra công trường
Trời nắng chó trốn gầm dường
Ba thằng kỷ thuật phi ra làm đường !
[ad_2]