Tính toán cốt thép bằng Excel đầy đủ: dầm, sàn, tường chắn, cốt đai, cột tròn cho đến các bảng tính tải trọng, bảng tra thép…vvv; (Nguồn: ST)
Mọi người vào Page tải về tham khảo nhé: www.facebook.com/xaydungfico[ad_2]