Sách này cũng đã lâu rồi :)))

Quản lý dự án công trình xây dựng tối ưu hóa nhất

Quản lý dự án công trình đã trở thành hạt nhân cơ bản trong cơ chế quả lý doanh nghiệp. Từ đó, việc thúc đẩy việc phát triển của ngành xây dựng Việt Nam.
[ad_2]