nói chung là phải an toàn ko mẹ già vợ trẻ để nhà ai thăm

https://www.youtube.com/watch?v=NdLR3ZmlKLULifting and carrying workplace safety training ★★ Công tác An toàn lao động khi cẩu ★★Super Constrution Subscribe Channel : https://goo.gl/Hig3rS Fanpage :ht…
[ad_2]