Nhờ Anh Chị trong hội mình tư vấn giúp Em với.
Khi công ty gia hạn hóa đơn. Thời gian gia hạn rất lâu. Thay vì 5 ngày theo quy định.
Tiềm ẩn lý do gì ạ!
Cảm ơn các Anh Chị!
[ad_2]