Nếu chiều nay ko có mưa . tôi sẽ tô xong vách này. rồi tôi tô xong vách kia. 2 bên tôi đều tô hết … (rồi sao nữa các bạn)
[ad_2]