Mọi người cho em hỏi làm sao để chuyển dạng biểu đồ trong Sap cho nó có
Dạng gạch ngang như vậy ak
Em cảm ơn![ad_2]