em đang học tập một số công nghệ thi công mới. Anh, Chú, Bác đi trước có thể cho e xin tên 1 số công nghệ thi công mới đã, đang và sẽ được áp dụng không ạ. cho e xin tài liêu luôn thì quá đã<3 Dạ e xin cảm ơn. [ad_2]